Cenník geodetických služieb

Orientačné ceny geodetických prác

V prípade zmarenia, preloženia resp.  nemožnosti vykonania meracích prác v teréne na strane objednávateľa ( napr. z dôvodu husto zarasteného terénu, znečistenia staveniska v mieste vytyčovania, susedské spory a podobne) je účtovaná cena výjazdu 150 EUR.

Ak Vás zaujíma reálna cenová ponuka pre riešenie Vašej konkrétnej požiadavky, tak ma prosím kontaktujte telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

Kontakt

Ing. Martin Majdan, PhD.

Bernolákova 55
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 46789553
Číslo preukazu geodeta: 941
Číslo autorizačného oprávnenia: 1122

Kancelária

error: